top of page
Wie ben ik?: Team
5705890a-1a60-4219-ad5c-13c83ecdb467.JPG

Geertje Verdonck

Ik ben Geertje Verdonck, afgestudeerd in 2019 als ergotherapeut aan de Artevelde Hogeschool Gent. Tijdens het studeren merkte ik al gauw mijn grote interesse voor de ontwikkeling van het kind op persoonlijke en schoolse vlakken. Daarom besloot ik om verder te studeren en me te verdiepen in de BaNaBa buitengewoon onderwijs. In dat jaar deed ik veel ervaring op in een school voor buitengewoon onderwijs maar tegelijk maakte ik ook kennis met het inclusiefonderwijs. 


Tot op heden werk ik, naast mijn eigen praktijk, in Buso school Ter Bruyninge in Kortijk.


Als ergotherapeut richt ik me vooral tot kinderen tussen 4 en 12 jaar die moeilijkheden ondervinden op persoonlijke en schoolse gebieden. 

Tijdens de therapiesessies hou ik rekening met de mogelijkheden en interesses van uw kind.

Ik vertrek daarbij steeds vanuit het ‘zijn’ en de ‘eigen ik’, waarbij de basis een combinatie is van een vertrouwensrelatie, veiligheid en geborgenheid.

bottom of page