top of page
logo_small_icon_only_inverted.png

Tarieven en terugbetaling

Tarieven: Alle tarieven zijn op vraag te verkrijgen. Neem daarvoor gerust contact op via mail of telefoon.​

Terugbetaling: Ergotherapie kan worden terugbetaald indien het voorgeschreven is door een revalidatiearts en als de cliënt een volledig programma heeft afgerond in een revalidatiecentrum (erkend door het RIZIV). Dit alles binnen een periode van 6 maanden na afloop van het programma in een gespecialiseerde setting. 


U mag me contacteren voor meer informatie of vraag raad bij een revalidatiearts. 

Tarieven en terugbetaling: Over
bottom of page